Nota info

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului

Școala de bani pe Roți

Banca Comercială Română S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București, cod 030023 („BCR”), organizează ateliere interactive de educație financiară, într-un camion special adaptat, unde copiii au ocazia să treacă prin diferite etape de înțelegere și conștientizare a modului cum sunt folosiți banii în economie („Proiectul”), derulat în parteneriat cu Asociația Școala de Valori.

Pentru organizarea sesiunilor de educație financiară din cadrul Proiectului, este necesară înscrierea participanților pe website-ul Proiectului, prin completarea câmpurile formularului de înscriere disponibil la adresa https://www.scoaladebani.ro/peroti/inscrieri/ de către profesorul/părintele („Persoana Vizată”) care va însoți grupa de copii beneficiară a sesiunilor de educație. În cadrul formularului sunt solicitate următoarele date cu caracter personal aparținând Persoanei Vizate: numele și datele de contact (telefonul și e-mailul).

În cazul în care nu doriți să comunicați datele menționate, organizatorii nu vor putea realiza înscrierea dumneavoastră la Proiect.

Ca regulă, organizatorii nu realizează materiale foto-video în cadrul Proiectului. În cazul în care acestea vor fi realizate, se va solicita consimțământul Persoanei Vizate.

Datele Persoanelor Vizate sunt necesare în scopul organizării și participării la Proiect și sunt prelucrate în temeiul interesului legitim al BCR. Astfel, organizatorii vor utiliza datele furnizate prin formularul de înscriere pentru a vă contacta și a stabili numărul de participanți, a pregăti materialele corespunzătoare categoriei de vârstă a copiilor. De asemenea, BCR va utiliza datele pentru a întocmi rapoarte statistice, în vederea evaluării Proiectului.

BCR va prelucra datele cu caracter personal pentru o perioada ulterioară de maxim 3 ani de la data finalizării sesiunii din Proiect la care a participat Persoana Vizată. Ulterior, BCR va șterge datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate sunt transmise către partenerul nostru, Asociația Școala de Valori, împreună cu care derulăm Proiectul. De asemenea, datele pot fi transmise și către furnizorii noștri de servicii IT sau de servicii de cercetare de piață. Toate aceste entități acționează sub instrucțiunile noastre și sunt ținute de obligația de confidențialitate.

În cazul în care ne va fi solicitat de către autoritățile sau instituțiile publice competente, putem transmite datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și către acestea.

În calitate de Persoană Vizată, participant la Proiect, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la sediul nostru sau prin e-mail la dpo@bcr.ro. Vă rugăm să ne furnizați detaliile necesare pentru ca BCR să poată identifica dreptul exercitat și îndeplinirea condițiilor de exercitare impuse de lege, prin descrierea situației dumneavoastră particulare.

Dacă sunteți nemulțumit/ă de felul în care v-am soluționat cererea de exercitare a drepturilor, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

UN PROIECT
BCR

ÎN PARTENERIAT CU
Fundația Vodafone România BCR Leasing Scoala De Valori