scoala de bani - bcr
/Blog/ABC-ul investițiilor. Obligațiunile./

ABC-ul investițiilor. Obligațiunile.

Dacă în articolul precedent am vorbit mai în detaliu despre acțiuni, de data aceasta ne vom îndrepta atenția asupra unui alt instrument de investire destul de des utilizat, obligațiunile. Obligațiunile sunt instrumente financiare prin intermediul cărora emitentul lor împrumută o sumă de bani, în anumite condiții specificate în prospectul de emisiune, de la investitorii interesați. Astfel, persoanele care investesc în obligaţiuni se transformă în creditori pentru emitenţi.

Scoala de Bani | Obligatiuni

Din punct de vedere al emitentului, obligațiunile sunt instrumente financiare cu venit fix: acesta ia cu împrumut o sumă de bani și se obligă să ramburseze împrumutul la o dată ulterioară, cu dobândă. Din punct de vedere al investitorului, obligațiunile sunt instrumente de credit: acesta creditează emitentul cu valoarea nominală a obligațiunilor și va primi banii înapoi cu o dobândă anuală denumită cupon. La scadență, investitorului i se restituie valoarea nominală a obligațiunilor, iar datoria emitentului este integral rambursată.

Obligațiunile guvernamentale sunt garantate de catre statul emitent și în comparație cu alte instrumente financiare, exemplu acțiuni, au o volatilitate mai mică, ceea ce înseamnă că și câștigul potențial poate fi ceva mai scăzut.

Investiția în obligațiuni este o soluție potrivită atât pentru investitorii care sunt la început de drum, cât și pentru cei care vor să își diversifice portofoliul investițional pentru reducerea riscului investițional.

Studiu de caz:

În data de 1.04.2021 un client cumpără 3 bucăți din obligațiunea de stat cu valoarea nominală de 10.000 RON, cupon anual de 5.85%, și scadență 26.04.2023. 
Prețul de achiziție (plătit de client) pe 1 bucată este 11.444,91 RON.

Flux de numerar: 

Data tranzacție Data decontare Clientul plătește
01.04.2021 05.04.2021 3 * 11,444.91

 

Total plătit de client: 34,334.73


Ce primește clientul până la maturitatea obligațiunii:

26.04.2021
cupon 1
26.04.2022
cupon 2
26.04.2023
(maturitate)
cupon 3
585*3 585*3 585*3
1755 1755 1755
    +
    Valoare nominală
30,000
TOTAL
încasat de client
  35,265

 

Avantajele investițiilor în obligațiuni:

  • Garantarea investiției: capitalul investit este garantat de către emitentul produsului în condițiile în care acesta nu intră în incapacitate de plată. În cazul obligațiunilor emise de statul român (titluri de stat), capitalul este garantat de către acesta.
  • Certitudinea unui venit constant: optând pentru obligațiuni investitorii știu exact ce venit vor obține și datele clare de plată, dacă instrumentul financiar este păstrat până la maturitate (scadența acestuia).
  • Lichiditate: investitorii pot cumpăra sau vinde în orice moment obligațiunile la prețul pieței din ziua respectivă.
  • Avantaje fiscale: veniturile obținute din obligațiuni de stat nu sunt impozitate în cazul persoanelor fizice. Acest lucru se aplică și în situația obținerii unui profit la vânzarea obligațiunilor înainte de maturitate.


Dezavantajele investițiilor în obligațiuni:

  • Riscul de credit: apare în legătură cu orice fel de creanțe și reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonității contrapartidei sau a emitentului unui instrument financiar, aceștia putând ajunge în situația de a nu-și îndeplini obligațiile (la timp sau în totalitatea lor).
  • Riscul de rată a dobânzii: riscul de diminuare a valorii de piață a pozițiilor senzitive la rata dobânzii, ca urmare a variației ratelor dobânzii.
  • Riscul valutar: în cazul obligațiunilor în valută, există riscul asociat cursului de schimb.


Atenționare:

A fi investitor presupune asumarea unui risc cu scopul de a realiza un profit cât mai ridicat. Fiecare persoană își asumă riscul în funcție de toleranța individuală față de acesta. Nu există o formulă universală de investiție și nu există instrument financiar fără risc!
Produsele de investitii nu sunt produse de economisire si nici produse bancare. Performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța lor viitoare. Citește prospectul de emisiune, înainte de a investi
 

AcasăCursuriBugetProfil